The Academy of Sciences of the Czech rebublic - ASCR


Publications, year 2024

Year , author

Rednyk A., Mušálek R., Tesař T., Medřický J., Tsepeleva A., Lukáč F., Ctibor P., Sedláček J., Chráska T. : Liquid plasma spraying of NiO-YSZ anode layers applicable for SOFC. Materials Today Communications. Roč. 38, March (2024), č. článku 107855. ISSN 2352-4928. E-ISSN 2352-4928 Materials Today Communications | Link
Valtr J., Roztočil P., Dašek D., Mušálek R., Lukáč F., Klečka J., Janata M., Arnoult-Růžičková M., Mištová E., Jelínek L., Sajdl P., Macák J. : Measurement system for in-situ estimation of instantaneous corrosion rate in supercritical water. Journal of Supercritical Fluids. Roč. 204, January (2024), č. článku 106091. ISSN 0896-8446. E-ISSN 1872-8162 Journal of Supercritical Fluids | Link