The Academy of Sciences of the Czech rebublic - ASCR


 

 

Show Ongoing Grant Projects
 

Project Title (Principal Investigator) Project ID Period
Plasma and UV/XUV/X-Ray Reprocessing of planetary atmospheres: What can we expect on young exoplanets? Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. GA1903314S   2019-2021
Prague Asterix Laser System (Ing. Jan Dostál, Ph.D.)
LM2015083
  2016-2019
Soft X-ray laser amplifier used in study of metal and dielectric surfaces under action of strong electric fields Ing. Michaela Kozlová, Ph.D.
GA18-27340S
  2018-2020
Projekt PALS LM2010014    2011-2015
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace (Ing. Pavel Vrba, CSc.) GAP102/12/2043   2012-2014
Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku (Ing. Viliam Kmetík, Ph.D.) TA01010878   2011-2014
Nelineární procesy v počáteční fázi interakce výkonového nanosekundového laserového pulsu s terčíkem (Ing. Jan Dostál, Ph.D.) GPP205/11/P712   2011-2013
Optický přenos energie, digitálních a analogových dat včetně obrazových informací v extrémních prostředích (Ing. Viliam Kmetík, Ph.D.) TA01010522   2011-2013
Centrum laserového plazmatu (Ing. Jiří Ullschmied, CSc.) LC528   2005-2011
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření (Ing. Pavel Vrba, CSc.) GA102/07/0275   2007-2009
Transnárodní přístup k výzkumným zařízením, zlepšování lidského potenciálu (Ing. Ullschmied Jiří, CSc.) HPRI-1999-CT-00053   1999-2004
Výzkumné centrum laserového plazmatu (Ing. Jiří Ullschmied, CSc.) LN00A100   2000-2004
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření (Ing. Pavel Vrba, CSc.) ME 609   2002-2004
Vývoj koherentních a nekoherentních rtg zdrojů o velkém jasu (Ing. Karel Jungwirth, DrSc.) GA202/99/0623   1999-2000
Vybudování mezinárodní laboratoře PALS (Prague Asterix Laser System) (Ing. Jiří Ullschmied, CSc.) LA 042   1998-1999