The Academy of Sciences of the Czech rebublic - ASCR


Publications, year 2018

Year , author

Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Vrtiška L. : Natural tourmaline as an efficient alternative to ceramic-type material for plasma spraying. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Roč. 118, č. 4 (2018), s. 387-393 ISSN 2225-6253 Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy | Link
Ganvir A., Vaidhyanathan V., Markocsan N., Gupta M., Pala Z., Lukáč F. : Failure analysis of thermally cycled columnar thermal barrier coatings produced by high-velocity-air fuel and axial-suspension-plasma spraying: A design perspective. Ceramics International. Roč. 44, č. 3 (2018), s. 3161-3172 ISSN 0272-8842 Ceramics International | Link
Kiilakoski J., Mušálek R., Lukáč F., Koivuluoto H., Vuoristo P. : Evaluating the toughness of APS and HVOF-sprayed Al2O3-ZrO2-coatings by in-situ- and macroscopic bending. Journal of the European Ceramic Society. Roč. 38, č. 4 (2018), s. 1908-1918 ISSN 0955-2219 Journal of the European Ceramic Society | Link
Kozlík J., Stráský J., Harcuba P., Ibragimov I., Chráska T., Janeček M. : Cryogenic Milling of Titanium Powder. Metals. Roč. 8, č. 1 (2018), č. článku 31. ISSN 2075-4701 Metals | Link
Kubatík T., Stoulil J., Lukáč F., Stehlíková K., Slepička P. : EIS and corrosion behaviour of plasma sprayed layers of Al and AlCr6Fe2 on AZ91. Koroze a ochrana materiálu. Roč. 62, č. 2 (2018), s. 33-44 ISSN 0452-599X Koroze a ochrana materiálu | Link
Molnárová O., Málek P., Veselý J., Minárik P., Lukáč F., Chráska T., Novák P., Průša F. : The influence of milling and spark plasma sintering on the microstructure and properties of the Al7075 alloy. Materials. Roč. 11, č. 4 (2018), č. článku 547. ISSN 1996-1944 Materials | Link
Pejchal V., Fornabaio M., Zagar G., Riesen G., Martin R.G., Medřický J., Chráska T., Mortensen A. : Meridian crack test strength of plasma-sprayed amorphous and nanocrystalline ceramic microparticles. Acta Materialia. Roč. 145, February (2018), s. 278-289 ISSN 1359-6454 Acta Materialia | Link
Veverka J., Matějíček J. : Alternative Methods of Permeation Barriers Preparation. Sborník příspěvků 7. studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů. Praha: České vysoké učení technické, 2018 - (Dragounová, K.; Koubský, T.; Kalvoda, L.; Fojtíková, J.; Levinský, P.; Čapek, J.), s. 29-31. ISBN 978-80-01-06374-3. [Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů. Sedliště (CZ), 18.09.2017-22.09.2017]
Vilémová M., Illková K., Lukáč F., Matějíček J., Klečka J., Leitner J. : Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering. Fusion Engineering and Design. Roč. 127, February (2018), s. 173-178 ISSN 0920-3796 Fusion Engineering and Design | Link
Xie Y., Yin S., Čížek J., Cupera J., Guo E., Lupoi R. : Formation mechanism and microstructure characterization of nickel-aluminum intertwining interface in cold spray. Surface and Coatings Technology. Roč. 337, March (2018), s. 447-452 ISSN 0257-8972 Surface and Coatings Technology | Link