The Academy of Sciences of the Czech rebublic - ASCR


Organizational chart of the Institute of Plasma Physics
  oddělení termického plazmatu oddělení materiálového inženýrství oddělení impulsních plazmových systémů oddělení Tokamak oddělení laserového plazmatu Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Rada pracoviště Ekonomicko-technické oddělení
Institute of Plasma Physics has 282 employees, the full-time employees equivalent is 230.45.The Institute has five research departments, Regional Centre for Special Optics and Optoelectronic Systems in Turnov and several support units. The number of staff is indicated in brackets (as of December 31, 2020).

 SchemaEN